τὸ νικᾶν αὐτὸν αὑτὸν πασῶν νικῶν πρώτη τε καὶ ἀρίστη
"La victoria de uno sobre sí mismo es la primera y la mejor de todas las victorias" Platón

martes, 19 de mayo de 2009

Open Astur-Cantabro BTT (Gijón)

No hay comentarios:

Publicar un comentario