τὸ νικᾶν αὐτὸν αὑτὸν πασῶν νικῶν πρώτη τε καὶ ἀρίστη
"La victoria de uno sobre sí mismo es la primera y la mejor de todas las victorias" Platón

martes, 17 de agosto de 2010

Trabajando el 1º día de la XXI Travesia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario