τὸ νικᾶν αὐτὸν αὑτὸν πασῶν νικῶν πρώτη τε καὶ ἀρίστη
"La victoria de uno sobre sí mismo es la primera y la mejor de todas las victorias" Platón

lunes, 10 de mayo de 2010

101 Peregrinos (Ponferrada)
El perfil...El IBP... pincha aquí

Seguiré contando en proximas entregas.1 comentario: