τὸ νικᾶν αὐτὸν αὑτὸν πασῶν νικῶν πρώτη τε καὶ ἀρίστη
"La victoria de uno sobre sí mismo es la primera y la mejor de todas las victorias" Platón

lunes, 1 de marzo de 2010

Buena bajada

¿Dónde estará esta bajada...?

No hay comentarios:

Publicar un comentario