τὸ νικᾶν αὐτὸν αὑτὸν πασῶν νικῶν πρώτη τε καὶ ἀρίστη
"La victoria de uno sobre sí mismo es la primera y la mejor de todas las victorias" Platón

viernes, 19 de febrero de 2010

Estamos locos

Maravilloso vídeo que refleja muy bien esto del BTT.
Un poco largo, pero merece la pena.

No hay comentarios:

Publicar un comentario