τὸ νικᾶν αὐτὸν αὑτὸν πασῶν νικῶν πρώτη τε καὶ ἀρίστη
"La victoria de uno sobre sí mismo es la primera y la mejor de todas las victorias" Platón

sábado, 23 de enero de 2010

Ruta costera por Piedras Blancas

Hoy, de la mano de Verdes, rodamos por Piedras un gran pelotón...El track

1 comentario: