τὸ νικᾶν αὐτὸν αὑτὸν πασῶν νικῶν πρώτη τε καὶ ἀρίστη
"La victoria de uno sobre sí mismo es la primera y la mejor de todas las victorias" Platón

martes, 28 de octubre de 2008

Foto de Club (medio cub)

fotoclub

No hay comentarios:

Publicar un comentario