τὸ νικᾶν αὐτὸν αὑτὸν πασῶν νικῶν πρώτη τε καὶ ἀρίστη
"La victoria de uno sobre sí mismo es la primera y la mejor de todas las victorias" Platón

miércoles, 17 de septiembre de 2008

Caleyando per Brañella

Buena gente, buena ruta, buena comida...¡¡buen día!!
Una ruta de asistencia obligada.
Caleyando per Brañella

No hay comentarios:

Publicar un comentario