τὸ νικᾶν αὐτὸν αὑτὸν πασῶν νικῶν πρώτη τε καὶ ἀρίστη
"La victoria de uno sobre sí mismo es la primera y la mejor de todas las victorias" Platón

SECCIÓN TENIS


Torneo San Agustín 2013Desde este septiembre de 2010 he empezado a jugar al tenis arrastrado por mi hija Olaya.
En esta página os contaré mis progresos en este "complicado" deporte.